Rosendals Förskola

Rosendals Förskola

Rosendals Förskola

projekt namn: Rosendals Förskola
typologi:
läge: Umeå
år för färdigställande: 2019
kund: Umeå Kommun
ansvarig arkitekt: Johan Fjellström
ansvarig byggnadsingenjör: Fredrik Ågrahn Petter Conradsson