Hörneförs Resecentrum

Hörneförs Resecentrum

Hörneförs Resecentrum

projekt namn: Hörneförs Resecentrum
typologi:
läge: Hörneförs
år för färdigställande: 2009
kund: Umeå Kommun
ansvarig arkitekt: O. Qvarnström Ivar Bengtsson