Ålidhem Stadsradhus

Ålidhem Stadsradhus

Ålidhem Stadsradhus

projekt namn: Ålidhem Stadsradhus
typologi:
läge: Umeå
år för färdigställande: 2020
kund: VNB
ansvarig arkitekt: Johan Fjellström