Skellefteå Kågefjärden

Skellefteå Kågefjärden

Skellefteå Kågefjärden

projekt namn: Skellefteå Kågefjärden
typologi:
läge: Skellefteå
år för färdigställande: 2018
storlek: 800
kund: Hamnviken Fastigheter
ansvarig arkitekt: Johan Fjellström