Strömsör

Strömsör

Strömsör

projekt namn: Strömsör
typologi:
läge: Skellefteå
år för färdigställande: 2020
storlek: 8 500 m2
kund: Skebo
ansvarig arkitekt: Johan Fjellström
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!