090-159850 info@arkinova.se

Kv. Styrmannen 3, Umeå

Kategori: Bostäder

Fakta: Nytt bostadshus samt påbyggnad på befintligt hus

Byggherre: AR Bygg

Entreprenör: AR Bygg

Arkitekt: Ivar Bengtsson

Roll i projektet: Utformning, Bygglov

Byggår: 2005-2006