090-159850 info@arkinova.se

Kv. Stigbygeln, Umeå

Kategori: Bostäder

Fakta: Nybyggnad

Byggherre: Lerstenen

Entreprenör: NCC

Arkitekt: Ragnar Bergeå

Roll i projektet: Utformning, Projektering

Byggår: 2004-2005