090-159850 info@arkinova.se

Kv. Stadsliden, Umeå

Kategori: Bostäder

Fakta: Nybyggnad , flerbostadshus

Byggherre: AB Bostaden

Entreprenör: NCC

Arkitekt: Ragnar Bergeå

Roll i projektet: Utformning, Projektering

Byggår: 2003-2004