090-159850 info@arkinova.se

Kv. Ömheten, Skellefteå

Kategori: Bostäder

Fakta: Nybyggnad

Byggherre: Skellefteå Kommun

Entreprenör: NCC

Arkitekt: Ivar Bengtsson

Roll i projektet: Utformning, projektering

Byggår: 2009