090-159850 info@arkinova.se

Kv. Laxen, Teg, Umeå

Kategori: Bostäder

Fakta: Nybyggnad, 2 stycken bostadshus

Byggherre: Rekab

Entreprenör: Rekab

Arkitekt: Ragnar Bergeå

Roll i projektet: Utformning, projektering

Byggår: 2008-2009