090-159850 info@arkinova.se

Kv. Etern 2, Umeå

Kategori: Bostäder

Fakta: Nybyggnad, 4 stycken bostadshus

Byggherre: Balticgruppen

Entreprenör: NCC

Arkitekt: Ragnar Bergeå

Roll i projektet: Utformning, projektering

Byggår: 2007