090-159850 info@arkinova.se

Folkboende Koncepthus

Kategori: Bostäder

Fakta: Koncepthus

Entreprenör: NCC

Arkitekt: Ragnar Bergeå

Roll i projektet: Koncept, utformning, projektering

KORTA FAKTA
– Punkthus
– Fyra till åtta våningar
– Fyra till sex lägenheter per plan
– Ettor till små fyror på 67kvm
– Lågenergihus med 66kWh/kvm
– Fasader består av tegel med plåtinslag
– Mycket god standard

VIKTIGA FÖRDELAR
* Produktionsvänlig produkt
* Platsgjuten betongstomme
* Egen tillverkning av balkonger/trappor/pelare och kantbalkar
* Valvbord för tillverkning av golv och tak
* Få dörr- och fönstertyper
* Standardiserade badrum med betongväggar
* Kök med god standard