090-159850 info@arkinova.se

Boende för hemlösa, Umeå

Kategori: Bostäder

Byggherre: Umeå Kommun

Entreprenör: Peab

Arkitekt: Olof Qvarnström

Roll i projektet: Utformning, projektering

Byggår: 2008